Het tij keert.

Het is weer tijd voor een goed bericht!

Dit platform is opgezet om informatie en praktijkbevindingen, artikelen en literatuur te delen met patiënten en artsen. Steeds meer artsen (specialisten en huisartsen) winnen informatie bij ons in over praktijkervaring, eigen onderzoek en literatuuranalyse met betrekking tot vitamine B12-deficiëntie. Collega’s gaan steeds vaker in gesprek met ons over de boeiende maar ingewikkelde materie van B12 deficiëntie. We weten nog niet alle antwoorden op alle vragen, maar gaan er wel naar op zoek.

Ook krijgen wij verzoeken vanuit de specialistische zorg en huisartsen(praktijken) om informatieavonden te verzorgen. Wat wij bijzonder vinden is, dat deze verzoeken spontaan opkomen vanuit werk- en vakgroepen binnen ziekenhuizen en medische centra. Wij zien hierin de bevestiging dat de informatievoorziening zich langzaam als een olievlek verspreidt. Vanuit de praktijk wordt gevraagd naar de harde cijfers en naar wetenschappelijke literatuur die er al over het onderwerp is verschenen. Daarnaast vinden vele telefoongesprekken, gedachte-uitwisselingen en landelijke overlegmomenten plaats.

Tenminste zeshonderd huisartsen en specialisten ontvingen onze visie, expertise en tips via deze website. De website is namelijk zo opgezet dat patiënten (en bezoekende zorgverleners) de onderbouwde informatie kunnen printen en mee kunnen nemen naar de behandelende arts.

Inmiddels snakken we naar een ‘fysieke’ plek die ons nog meer armslag zal geven, omdat veel werk (zoals acute hulp, overleg, onderzoek en informatievoorziening) nu naast ons ‘normale’ werk plaatsvindt. In het behandelinstituut willen we allereerst adequate hulp geven aan de patiënten die nog onvoldoende worden ‘gezien’. Daarnaast willen we er onderzoek verrichten en voorzien in informatie en opleidingen voor artsen realiseren.

We hebben er zin in!

Groet,

De B12 Research Group

 

 

 

 

 

Advertenties