Copyright

BELANGRIJK:

Alle teksten die op deze website staan, zijn eigendom van B12-Deficiency Research Group. Op deze teksten / artikelen rust copyright zoals beschreven in de Europese Copyrightwet. Onze teksten en artikelen mogen op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, gereblogd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, gebruikt voor commerciële doeleinden, uit de context, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leden van de Research Group.

Ook geven wij nadrukkelijk GEEN toestemming om onze persoonlijke namen dan wel alleen van de Vitamin B12-Research Group en/of gedeelten van onze artikelen / teksten / data te zetten op foldermateriaal / websites / facebookpagina’s en dergelijke, laat staan degenen die commerciële activiteiten ontplooien.

De pagina’s mogen alleen in zijn GEHEEL 1 x geprint worden door patiënten ten behoeve van informatieverstrekking naar hun behandelende arts (1 print per arts/behandelaar).

Indien onze teksten/artikelen, of gedeelten daaruit, onrechtmatig en zonder schriftelijke toestemming van ons worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, behouden wij het recht voor om de benodigde gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

 

Advertenties