Guidelines for the diagnosis and treatment of Cobalamin and Folate disorders by British Comm. for Standards in Haematology

Hieronder vindt u een link naar : Guidelines for the diagnosis and treatment of Cobalamin and Folate disorders, geschreven in opdracht van de British Committee for Standards in Haematology.

http://www.bcshguidelines.com/documents/BCSH_Cobalamin_and_Folate_Guidelines_%282%29.docx.pdf

In deze guidelines staan een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden en onderschrijven gezien onze klinische ervaring. Ik noem de belangrijkste:

  • Vit. B12 injecties i.m. de voorkeur. Orale suppletie bij velen onvoldoende werkzaam.
  • Naast de ‘klassieke Perniceuze Anemie’, hebben de meeste patiënten met symptomatisch B12-tekort een niet afwijkend bloedbeeld. Dus: geen anemie, geen verhoogde MCV. Deze patiënten hebben wel degelijk baat bij vit B12 suppletie i.m en hebben dus een functionele B12-deficientie.
  • B12-tekort komt bij alle leeftijden voor.
  • Gezien er nog weinig clinical trials zijn gedaan betreffende o.a. de frequentie van behandeling worden de klinische ervaring, reeds gedaan onderzoek, beschreven casuiteit in de literatuur nog belangrijker.

Goed geïnformeerde artsen ten aanzien van deze aandoening(en) van de arts en of specialist zijn dus cruciaal aangezien patiënten hier niet de dupe van mogen worden.