B12 Research Group NL, Rotterdam

De ‘B12 Research Group’ is een onafhankelijk wetenschappelijk platform van en samenwerkingsverband tussen verschillende (inter)nationale onderzoekers: artsen, klinisch chemici, biochemici, psychiaters. Wij doen onderzoek naar de gevolgen van vitamine B12 en folaat-deficientie. Tevens proberen wij de prevalentie en incidentie van symptomatische vitamine B12 deficiëntie in in kaart te brengen. Sinds 1 december 2016 is de B12 Research Group een onderdeel van het B12 Institute in Rotterdam.

Note: De B12 Research Group wordt niet financieel ondersteund door externe partijen en is dus NON-FUNDED.

De leden van de B12 Research zijn: Michael Felix FenechPh.D. , Jesse F. Gregory IIIPh.D., Kees Vos, Ph.D., Sacha de Lathouder, Ph.D, Baukje de Boer, BSc, Annette OffringaM.D. Clara Plattel 

Advertenties