Cursus B12-deficiëntie voor professionals | by Center for Disease Control and Prevention US Gov.

Voor professionals:

Gedurende de opleiding tot basis-arts en daarna als specialist, wordt er bar weinig aandacht besteed aan vitamine B12-deficiëntie. Wij menen een uur in tien jaar studie en dan in combinatie met andere vitaminegebreken. Dit is waarschijnlijk omdat men denkt dat vitaminegebrek niet meer voorkomt in Westerse landen.

Ook wordt B12-deficiëntie in de studie genoemd als oorzaak van bloedarmoede. Dat er geen bloedarmoede aanwezig hoeft te zijn bij een B12-tekort en ook geen verhoogde MCV staat al langer beschreven in de literatuur, maar wordt nog niet genoeg in de praktijk gebracht met alle gevolgen van dien.

B12-deficiëntie is niet een ‘vitamientjes probleem’ maar een absorptieprobleem met ernstige gevolgen voor de patiënt wanneer on- of te weinig behandeld. Wij streven er dan naar om een nieuw evidence-based protocol te ontwikkelen voor de diagnose en behandeling van B12-tekort en deze te verspreiden.

In de tussentijd willen wij professionals, huisartsen, specialisten, (met toestemming) de gelegenheid geven de cursus aangeboden door de Centers of Disease Control and Prevention te bekijken.

Deze cursus is ontwikkeld door de US Gov.

In de cursus gaat de eerste voorkeur uit naar parenterale toediening, daarna naar orale toediening.  Wij willen hierbij nogmaals aantekenen, dat hoewel werkzaam bij sommige van de patiënten, er onvoldoende bewijs is voor de werkzaamheid van orale toediening (zie onze reactie op het NHG-Standpunt B12 artikel). Er wordt meestal slechts gekeken naar de biochemie (bloedwaarden), niet de klinische tekenen. Analoog aan de behandeling van schildklierproblematiek, willen wij dit aangepast zien.

Zeker in het geval van serieuze neurologische klachten, zijn wij van mening dat de voorkeur moet worden gegeven aan injecties gezien de onomkeerbaarheid van ernstige klachten bij on- en onderbehandeld B12-tekort.

Cursus is hier te downloaden:

http://www.cdc.gov/ncbddd/b12/documents/b12-030910.pdf

 

Advertenties